Un recorregut pel Maestrat rural a través
d’imatges cinematogràfiques recuperades